Awamori-kun nishi-e iku Thai Movie Poster 1961 1

Awamori-kun nishi-e iku Thai Movie Poster 1961